- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (tekst: Jadranko Terzić)

 

 

 

- broj 292 / 29. 01. 1999 - dio o glavi

GLAVA: Mezocefaličnog tipa, izgleda snažno i moćno, bez oštrih uglova ili izraženih udubljenja. Gornja linija profila je konkavno-konveksana: konveksna na lobanji zbog izraženih mastikatornih mišića i potiljka; i blago konkavna u predijelu lica. Glava se spaja sa vratom formirajuci jak misicni luk.


REGION LOBANJE:

Lobanja: Kompaktna, konveksna antero-posteriorno i transverzalno. Zigomatični lukovi su dosta razmaknuti od lobanjske duplje formirajući veliko udubljene slijepoočnice koje stvara prostor za veliki razvoj mišića iste. Okcipitalna kost nije jasno vidljiva zbog razvijenih mišića vrata. Centralno udubljenje lobanje je blago primjetno.

Mezocefaličan tip se odnosi na glavu koja nije u disproporciji sa tijelom; ne prevelika, ni premala. Ovom balansu doprinosi jednaka dužina regiona lica i lobanje.

 

 

 

 

Stop: Blago definisan, predstavlja prelaz sa konveksnog regiona lobanje u blago konkavni region lica. Posmatrano sa strane, stop je jasno izražen zahvaljujući reljefu supercilijarnih lukova.

 

 

 

Blag stop, a bez izraženih lukova obrva kojii ga naglašavaju, se smatra nepoželjnim.

 

 

 

REGION LICA:

Jednke dužine kao i lobanja.

Nosna pečurka: Širokih nazalnih fosa. Crno pigmentisana. Blago je podignuta ka naprijed završavajući konkavni profil njuške. Posmatrano iz profila, prednja linija nosa je okomita i prava, podudarajući se sa maksilarnim rubom ili blago isturena ka naprijed.

Njuška: Snažna, sa dužinom nešto malo većom od dubine, dobro razvijena u širinu, sa stranama koje blago konvergiraju. Gornja linija je blago konkavna što je posebna karakteristika dogo argentino.

Usne: Umjereno debele, kratke i pripijene. Sa neukočenim rubovima i preferiranim crnim pigmentom.

 

 

Nos sa malo pigmneta se smatra ozbiljnom manom. Psi potpuno depigmentisanog nosa se diskvalifikuju.

 

 

 

 

Rubovi usana su labavi. Izraženo viseće usne su ozbiljna mana.

 

 

Vilice / Zubi: Vilice su snažne i dobro adaptirane; bez prognatizma bilo inferiornog ili superiornog. Vilice bi trebale biti blago konvergentne, omogućavajući homogenizaciju dentalnih arkada. Vilice obezbjeđuju maksimalan kapacitet ugriza. Zubi veliki, dobro razvijeni, čvrsto usađeni, izgledaju čisti i bez kariesa. Preporučuje se kompletna dentacija, sa prioritetom na homogenizaciju dentalnih arkada. Zubalo je klještasto, iako je i makazasto prihvaćeno.

 

Posebna pažnja treba da se posveti ocijenjivanju zubala. Pokvareni, mali i slabi zubi se ozbiljno penaliziraju.
Zbog funkcinalnosti, prednost se daje klještastom ugrzu ali većina odgajivača ipak preferira makazasto iz prostog razloga što psi klještastog ugriza trenjem potpuno istupe sjekutiće u starijoj dobi.

Obrazi: Široki i djelimično ravni, bez nabora, izbočenja ili udubljenja, pokriveni jakom kožom.

 

 

 

Oči: Tamne ili boje lješnika, sa preferirano crno pigmentisanim kapcima iako se nedostatak pigmenta na očnim kapcima ne smatra greškom. Bademastog oblika, mediano postavljene, rastojanje izmeđju očiju mora da bude veliko. U cijelini, pogled bi trebao da odražava budnog i živahnog psa, ali u isto vrijeme strog naročito kod mužjakas.
Standard je jasan kad je u pitanju boja oka.
Tamne oči i oči boje lješnika se jednako vrijednuju. Psi sa svijetlo plavom bojom ili različitom bojom očiju se diskvalifikuju.

Uši: Postavljene visoko i lateralno, sa dobrim rastojanjem između njih zbog širine lobanje. Zbog funkcionalnosti, uši bi trebale biti kupirane i podignute, trouglastog oblika, čija dužina ne prelazi 50% dužine prednjeg ruba ušne školjke prirodnog uha. Nekupirane uši su srednje dužine, široke, debele, ravne, i zaokružene na vrhu. Pokrivene su glatkom dlakom koja je nešto kraća od one koja pokriva ostatak tijela; i na kojima mogu biti prisutne male tačke, što se ne kažnjava. Nekupirane, uši vise pokrivajući pozadinu obraza. Kad je pas na oprezu, one mogu biti polu-uspravljene.

 

 

CGIL Indio del Litoral
CG Koby del Indio Blanco
Ch. Gaucho

CGM Talisman de la Vieja Diana
CG Audacity Alef
Fierro de los Medanos

 

 
2023 dogocentral.com
Done by IMS and Terzic