- - - - - - - - - - - - - - -
(tekst: Jadranko Terzić)

S obzirom da Argentina kao matična zemlja pasmine dogo argentino i dalje drži primat u uzgoju, od posebnog interesovanja za sve vlasnike, odgajivače i ljubitelje ove rase bila je Svjetska izložba pasa koja se održavala u Benos Airesu 2005. godine a kojoj su prethodile tri međunarodne izložbe u tri izložbena dana. Ovaj veliki događaj je bio od posebnog interesovanja jer su se u izložbenim paviljonima Centra Costa Salguero sastali najbolji među naboljima.

Zapažanja koja iznosim u ovom tekstu su zasnovana na mom viđenju najaktuelnijih izložbeniha pasa za vrijeme održavanja Svjetske izložbe u Argentini te na razgovorima sa vodećim odgajivačima.

Ono što je pozitivno i odmah uočljivo je da uzgojni trend ide u istom smijeru. Na izložbi, nije bilo puno izraženih varijacija među pripadnicima istog pola i istog starosnog razreda. Pasmina postaje sve više homogena kada je u pitanju fenotip što je, naravno, dobro ali slika postaje potpuna tek onda kada se jednoličan spoljašnji izgled održi nad raznovrsnim genotipom.

Velike glave, širok čeoni dio, te široke i snažne vilice koje su u potpunoj i pravilnoj proporciji sa lobanjom postaju sve prisutnije. Supercilijarni lukovi su izraženi što vodi ka vidljivom stopu.

Traži se potpuno i zdravo zubalo. Iako se manjak premolara toleriše standardom, pas sa nedostatkom zuba nema prolaz na najjačim izložbama. Većina odgajivača sa kojima sam razgovarao ovo postavljaju i kao jedan od uslova kod izbora mužjaka za parenje.

Iako je dosta pasa bilo na gornjoj granici visine – nije bilo onih gigantskih koje su dominirali sredinom i krajem devedesetih godina. Ovakvi psi su potpuni zaborav i više ne postoje.

Leđna linija pasa u Argentini više ne pati od pojave tzv. “šaranstih” leđa.

Otvorenost prednjih uglova, nekad vrlo učestala a izazvana najčešće kratkom nadklakticom, je dosta popravljena a samim tim i ukupan balans pasa - dubina grudnog koša dolazi u bolju proporciju sa tijelom, preciznije sa distancom mjerenom od dna grudnog koša do tla.

Balansu današnjih dogosa Argentine doprinosi i snažan kostur odlično povezan razvijenom muskulatorm naročito izraženom u predijelu vrata koji je dug.

Stavovi nogu se pažljivo ocjenjuju. Svako odstupanje od paralelnosti veoma utiče na plasman i korišćenje u uzgoju.

Pigment na usnama i očnim kapcima nije velika briga i smatra se “šminkom”. Drugim riječima, pas sa crno pigmentisanim usnama i kapcima neće pobijediti u izložbenom ringu ako je pored njega u konkurenciji građom kvalitetniji pas.

Pampero Ackon Cahuak: Bombon del Don Ata:

 

Bunker del Don Ata:

 

Bandolero dei Falchi Bianchi:

 

Detalj iz klase mužjaka šampiona: Guinca el Suri, Che del Challao, Chango de los Choralles:

 

Detalj iz klase mužjaka šampiona: Tango Bravura del Ayar, Ivo de la Herencia, Jade de la Bayanca:

 

Rocco de Antares:

 

Araucana del Talmochita:

 

Eboteg del Litoral:

 

Macumba Ackon Cahuak:

 
2023 dogocentral.com
Done by IMS and Terzic